ورود موکلین
گروه مشاورین رهپوی دات کام
ما دیدگاه شما را نسبت به دفاتر ارائه دهنده خدمات مهاجرتی تغییر می دهیم. صداقت ما، اعتبار ما و راز موفقیت شما

ایالت استرالیای جنوبی اعلام نمود که ظرفیت این ایالت در پذیرش بعضی از تخصصها برای سال 2010-2011 پر گردیده است.

توجه! این خبر مربوط به سال 2010 می باشد و در آرشیو اخبار سایت رهپوی قرار گرفته است. اخبار جدید را از کانال خبری رهپوی در تلگرام دنبال نمایید.

موکلین محترم رهپوی دات کام و هموطنان عزیزی که قصد مهاجرت به استرالیا از طریق اسپانسر ایالتی را دارند.

در تاریخ 31 شهریور 1389 ایالت استرالیای جنوبی لسیت موقت مشاغل مورد نیاز این ایالت را برای سال 2010-2011 منتشر نمود. و در تاریخ 29 مهر 1389 تعدادی از مشاغل را بدلیل تکمیل ظرفیت از آن لیست حذف نمود. امروز هم اعلام نمود که ظرفیت جذب نیروی کار برای 4 عدد از گرایشهای تخصصی دیگر تکمیل گردیده است. این تخصصها عبارتند از:

• 323112 - Aircraft Maintenance Engineer Mechanical

• 233611 - Mining Engineer excluding Petroleum

• 341112 - Electrician Special Class

• 233213- Quantity Surveyor

جهت کپی مطالب این وب سایت حتما همانگی های لازم را با دفتر رهپوی دات کام به عمل آورید.